کتابخانه صیدی اورامی اورامان تخت

نام

کتابخانه صیدی اورامی اورامان

سال تاسیس

۱۳۸۷

مساحت

۱۲۰۰

زیربنا

۵۳۵

موجودی منابع

بیش از ۴۰۰۰نسخه کتاب(۳۰۰۰عنوان)

بخش های کتابخانه

سالن مطالعه،مخزن،نشریات،کودک و…

آدرس:اورامان تخت،جاده جاده فرعی دوم روبروی مقبره ی پیرشالیار جنب دبیرستان شبانه روزی