کتابخانه شهید ملامحمد ذبیحی بیساران

نام

کتابخانه ملامحمدذبیحی بیساران

سال تاسیس

۱۳۷۶

مساحت

۴۸۰ مترمربع

زیربنا

۲۵۷مترمربع

موجودی منابع

بیش از ۷۰۰۰نسخه کتاب(۶۰۰۰عنوان)

بخش های کتابخانه

سالن مطالعه،مخزن،نشریات،کودک،آموزش رایانه،…

آدرس:سروآباد،روستای بیساران روبروی درمانگاه روستایی