کتابخانه شهید جلال بارنامه سروآباد

نام

کتابخانه شهیدجلال بارنامه

سال تاسیس

۱۳۷۸

مساحت

۴۸۰ مترمربع

زیربنا

۳۳۵ مترمربع

موجودی منابع

بیش از ۱۵۰۰۰نسخه کتاب(۱۲۰۰۰عنوان)

بخش های کتابخانه

سالن مطالعه،مخزن،نشریات،کودک،نگارخانه،اینترنت مراجعان،نمازخانه و …

آدرس:سروآباد،خیابان فرمانداری جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سروآباد